The International Society of Weighing and Measurement (ISWM) offers the following definition of resolution:

RESOLUTION: The smallest change in mechanical input which produces a detectable change in the output signal.

Vi har valgt at bruge ordet NØJAGTIGHED (og ikke Opløsning) for ovenstående definition:
RESOLUTION / NØJAGTIGHED: Den mindste ændring i mekaniske input, som producerer en påviselig ændring i udgangssignalet

En strain gauge er basalt set en modstand der varierer resistans naar den boejes/straekkes. Modstandsmaterialet er ikke saa kritisk, men den mekaniske udformning of modstanden er optimeret saa strain gauge’en faar saa stor foelsomhed som muligt. Foelsomheden er udtrykt som en gauge factor (GF):

GF = (relative resistance change) / (strain)

GF = (delta_R/R) / (delta_L/L)

Hvor R er resistancen, L er laengden, og delta_ indikerer aendring.

Hvis du har brug for oplysninger om hvordan strain gauges opbygges kig i:

Greg Kovacs: “Micromachined Transducers Sourcebook”, pp 211 – 215. ISBN 0-07-290722-3.

Se eksempler paa forstaerkerkredsloeb for strain gauges, kig i:

Franco: “Design With Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits”, 3rd ed., pp 94 – 97, ISBN: 0-07-232084-2.

Share Button