Nordic Scales tilbyder kompetent og hurtig service i forbindelse med alle solgte Sartorius vægte.
Vi har et tæt samarbejde med Anders Buch og Service-Tekniker.dk der står for alt installations- og reperationsservice.

Service-Tekniker.dk

Installationsservice

Udføres (efter aftale) i forbindelse med alle nysalg og dækker udpakning, opsætning, opstartstest, og en gennemgang af produktet.

Reperationsservice

Garranteres indenfor 48 timer i forbindelse med alle væsentlige fejl, mangler og nedbrud der forhindrer dig i at bruge vægten normalt. Eventuelle mindre fejl rettes hurtigst muligt, indenfor en rimelig tidsramme.

SERVICETELEFON: 2859 0709 (Nordic Scales)
eller 4016 9525 (Service-Tekniker.dk)

Service-Tekniker.dk’s primære ekspertiseområde omfatter udstyr inden for pharma-industrien, herunder fermentorer (både mikrobielle og mammale), filtreringsanlæg, autoklaver, opvaskemaskiner, homogenisatorer og vakuumpumper, samt præcisionsvægte til forskellige industrier, f.eks. Pharma-, Fødevare- og Kemisk industri.

Firmaet arbejder kun med produkter, hvor der er mulighed for samarbejde med leverandøren eller fuld support direkte fra fabrikken. Kompliceret udstyr med software-fejl, komponentfejl el. lign. kræver ekspert-support, da sådanne fejl ellers vil være tæt på umulige at udbedre. Sartarius er garrant for denne type support.

Share Button